Menu

Partneri

 •  

  Prijímacie konanie

  Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium pre školský rok 2016 / 2017

   

  Študijné odbory: 7902 J 77 –gymnázium  šport 4- ročné denné štúdium

          7902 J 77 –gymnázium  šport 8- ročné denné štúdium

 • Prajeme pekného Valentína.

  Do galérie Valentín boli pridané fotografie.

 • Študentská rada oznamuje že,

  dňa 12.2.2012 ( piatok) sa uskutočnia simulované študentské parlamentné voľby 2016. Voľby sa uskutočnia v multimediálnej miestnosti školy.

  (Oprávnenými voličmi sú študenti, ktorí dovŕšili vek 15. rokov).

 • Počas   jarných   prázdnin   od   15.2. - 19.2.2016 sa varí iba  pre prihlásených stravníkov.

  Prihlásiť sa  môžete do 11.2. (štvrtok),  do  13.00  hodiny  u  referentky stravovania    osobne   alebo  na  tel. č. 055/641 51 42.

 • GP "A" U 13 Púchov

  Cez víkend sa v Púchove zišlo najlepších 24 dievčat a 24 chlapcov na celoslovenskom turnaji mladších žiakov v bedmintone. Medzi hráčmi nechýbali ani žiaci našej školy. Miška TelehaničováNatálka Tomčová a Peťko Huppert sa na turnaji predstavili vo všetkých troch disciplínach.

  Peťko Huppert sa stal najlepším hráčom v dvojhre k tomuto pridal ešte druhé miesto v mixe a druhé miesto vo štvorhre. Natálka Tomčová si vybojovala zlato vo štvorhre, striebro vo dvojhre a v mixe spolu s Peťom. Miška si odnáša z turnaja bronz z dvojhry.
  Všetkým hráčom gratulujem..

  Výsledky:

  Peťo Huppert: 1. miesto dvojhra, 2. miesto mix, 2. miesto štvorhra
  Naty Tomčová: 2. miesto dvojhra, 2. miesto mix, 1. miesto štvorhra

 • Súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na celosvetovej úrovni pre žiakov ZŠ a SŠ. Na našej škole už patrí k tradícii, že aj naši študenti sa jej zúčastňujú a každoročne dokazujú, že im to myslí a dokážu sa zabaviť na zaujímavých úlohách. 

  Súťaž sa uskutoční 21.marca 2016 (pondelok). Do súťaže sa z našej školy prihlásilo spolu 52 študentov.

 • Milí štvrtáci !

  Dňa 24.2.2016 ( v stredu) sa v učebni  kontinuálneho vzdelávania uskutoční prezentácia Technickej  univerzity v Košiciach o možnostiach štúdia a študijných odboroch tejto školy. Tejto prezentácie sa zúčastnia štvrtáci, a to podľa nasledujúceho harmonogramu:

Štvrtok 11. 2. 2016

Prehliadka priestorov školy

Darujte nám 2%

Vážení priaznivci mládeže a športu,

obraciame sa na Vás s prosbou

venujte 2 % z dane na podporu aktivít mládeže !

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 %z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít mladých ľudí. .

O Vašu priazeň sa uchádza:

- občianske združenie OLYMPIA zamerané na podporu športu 
Tlačivo:

2percenta.doc

Fotogaléria

Kalendár